Wat houdt het juist in?

Een medewerker van QualiMiYa zal fungeren als office manager; een persoon die verantwoordelijk is voor de organisatorische en secretariële zaken op een kantoor of op een evenement. Hij/Zij heeft een sterk organisatievermogen en zal de schakel zijn tussen directie van een organisatie en de verschillende afdelingen en zorgt ervoor dat alles op rolletjes loopt binnen de organisatie. De office manager fungeert in veel gevallen als rechterhand van de directie of een managementteam.

Wat doet onze office manager?

QualiMiYa zorgt er voor dat te verrichten administratieve en organisatorische werkzaamheden om de zaken op kantoor efficiënt en soepel te laten verlopen. De taken kunnen er als volgt ongeveer uit zien:

  • Afhandelen van inkomende en uitgaande communicatie (telefoon, email, post, fax)
  • Beheren van de agenda
  • Bieden van facilitaire ondersteuning (bijvoorbeeld beheren van de voorraad en verzorgen van de ordelijkheid van het kantoor)
  • Agenderen, voorbereiden en notuleren van besprekingen en vergaderingen
  • Uitwerken van memo’s, brieven, verslagen en rapporten
  • Fungeren als aanspreekpunt, zowel intern als extern
  • Beheren van het archief en contracten
  • Opstellen van facturen
  • Verwerken van personeelsmutaties
  • eventueel aansturen van secretaresse(s)

Onze office managers werken nauwkeurig en zijn flexibel ingesteld.

Ben je op zoek naar een office manager?

Neem dan gerust contact op.